2022

Member Affiliation

Kilipaki Vaughan, President Ho‘ōla Lāhui Hawai‘i
Sylvia Hussey, Vice-President Office of Hawaiian Affairs, State of Hawai'i
Chessa Harris, Treasurer University of Hawai‘i, State of Hawai'i
Loretta O. Hussey, Secretary E Ola Mau
Paige Ann Kapi‘olani Barber ALU LIKE, Inc.
Lester Delos Reyes Nā Pu‘uwai
Brooke Holderbaum Hui No Ke Ola Pono
Noelani Ho‘opai Hui Mālama Ola Nā ‘Ōiwi
Claire K. Hughes Ke Ola Mamo
Danette Wong Tomiyasu Department of Health, State of Hawai'i
   

Real time web analytics, Heat map tracking